Velg variant og versjon fra dropdown-menyen for å sammenligne flere biler