MILJØ-DNA

VI BRYR OSS OM MILJØET

Bærekraft er kjernen i vår visjon og våre organisasjonsprinsipper


Bærekraft er kjernen i vår visjon og våre organisasjonsprinsipper


Bærekraft er kjernen i vår visjon og våre organisasjonsprinsipper


Hos Nissan støttes miljømålene av vår bedriftskultur og våre retningslinjer, noe som bidrar til å skape en renere og bedre fremtid for alle.


Nissans grønne program

Nissans grønne program

Nissans grønne program

Nissans grønne program – Les mer om Nissans miljøengasjement innenfor Nissans grønne program

I praksis leverer Nissans grønne program målbare forbedringer vi forplikter oss til i form av halvårsplaner, noe som akselererer vår innsats til å løse miljøproblemer innen klimaendringer, ressursavhengighet, luftkvalitet og vannmangel.