KUNDELØFTE

Ansvarsfraskrivelsen:


(1) Mobilitetsløsninger: Kunden har muligheten til å velge en mobilitetsløsning fra Nissan-verkstedet. Tilbudet kan omfatte en erstatningsbil under følgende betingelser:

Kunden må bestille vedlikehold/mekanisk reparasjon for sin Nissan og be om mobilitetsløsningen på forhånd.

Hjulskift er ikke inkludert i ordningen. Mobilitets-løftet omfatter ikke karosserireparasjoner. 

Selv om Nissan gjør sitt ytterste for å oppfylle kundens behov, kan Nissan likevel ikke garantere tilgjengeligheten av en erstatningsbil, eller at en erstatningsbil vil tilsvare kundens egen bilmodell. Nissan forbeholder seg retten til å tilby alternative mobilitetsløsninger. Erstatningsbilen er tilgjengelig for kunden samme dag som bilen bringes til verkstedet for service/reparasjon og må returneres innenfor åpningstidene samme dag. Drivstoff og bompenger belastes kunden. Priser, betingelser, forsikring, begrenset kjørelengde og bruk kan variere avhengig av forhandler.

Ta kontakt med din autoriserte Nissan-forhandler/-verksted for mer informasjon.


(2) Nissan Assistance-veihjelp: Ved et havari eller en ulykke vil Nissan Assistance-veihjelp stå klare til å hjelpe deg. Nissan Assistance gjelder i hele garantiperioden, og du kan få ekstra dekning ved å utføre service på bilen hos våre autoriserte forhandlere og verksteder. 

Hvis noe uventet skulle skje, ring Nissan først. Nissan vil gjøre sitt ytterste for å få bilen tilbake på veien så raskt og problemfritt som mulig. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken (inkludert søndager og helligdager). 
Nissan Assistance-veihjelp forlenges med ett år* fra servicedato hver gang det utføres service i hht serviceprogrammet eller N360CARE, etter nybilgarantiens utløp.

Nissan Assistance-veihjelp er kostnadsfritt (eventuelle reparasjonskostnader er ikke inkludert). Les garantiheftet for mer informasjon. (Du finner en liste over land der Nissan Assistance er tilgjengelig i garantiheftet).

Ved å ringe telefon (+47) 66 98 39 27 og taste 1, kommer man til Nissan Assistance Veihjelp (døgnåpent) eller ved å taste 2, til Nissan Kundeservice (åpent mandag–fredag 9.00–17.00 unntatt alminnelige fridager).

Autoriserte Nissan-forhandlere og -verksteder kan kontaktes på egne numre.IVR (Interaktiv stemmerespons) brukes til å viderekoble samtaler.Telefonkø er ikke kostnadsfritt.Høy trafikk av innkommende samtaler kan føre til lengre ventetid.Nissan kan ikke påta seg ansvar for nettverksrelaterte problemer. Dedikert e-post og chat (hvis aktuelt) kan brukes hvis kontakt via telefon ikke oppnås.

*Unntatt utvalgte varebiler med 2 års serviceintervall.


(3) Nissan Spesialister: Det er viktig for Nissan å gi kundene best mulig service hver gang de besøker en autorisert Nissan-forhandler eller et autorisert verksted. Bestill neste servicetime hos nærmeste Nissan-verksted for service utført av våre spesialister.


(4) Tilstandskontroll av bilen: Gratis tilstandskontroll av bilen utføres når kunden bringer bilen til Nissan for planlagt vedlikehold eller N360CARE. Det er ikke nødvendig at kunden er til stede under tilstandskontroll av bilen. 

Hvis det i tilstandskontrollen av bilen oppdages at ytterligere arbeid er nødvendig, vil kunden motta et tilbud for godkjenning. Det vil ikke bli utført tilleggsarbeid uten kundens godkjenning av tilbudet.
Kunden vil få et skriftlig tilbud på alt arbeid på forhånd.