[1] Rekkeviddestall er hentet fra laboratorietester i henhold til EU-lovgivningen og er beregnet for sammenligning mellom de ulike kjøretøytypene. Informasjonen refererer ikke til et bestemt enkelt kjøretøy og utgjør ikke en del av tilbudet. Tallene gjenspeiler kanskje ikke reelle kjøreresultater. Valgfritt utstyr, vedlikehold, kjøreatferd og ikke-tekniske faktorer som værforhold kan påvirke de offisielle resultatene. Tallene ble bestemt under den nye Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) testsyklus.

[2] Tekniske data er foreløpige og kan endres i forbindelse med offisiell typegodkjenning.

[3] Du bør ikke utelukkende stole på førerstøttefunksjoner. Det kan hende at noen funksjoner ikke fungerer under alle forhold og omstendigheter. Gjenstand for fartsbegrensninger og andre begrensninger. For betingelser og vilkår for Nissan-teknologier kan du kontakte din Nissan-forhandler eller www.nissan.no/.

[4] Apple CarPlay® er varemerke tilhørende Apple Inc. og kan være utilgjengelig i enkelte områder. For årsaker utenfor Nissan's kontroll, kan Apple CarPlay® være utilgjengelig i enkelte land, eller mangle visse elementer. Nissan er ikke ansvarlig for utilgjengelighet eller manglende elementer av Apple CarPlay® i din bil.

[5] Tilbehør som vises kan være standard eller fabrikktilvalg på enkelte modeller. Dette kan tilføre ekstrakostnader.

Bildene og beskrivelsene som vises er kun til veiledning. I noen tilfeller brukes det bilder av biler med utenlandske spesifikasjoner, og disse representerer hverken en bestemt modell, type eller et tilbud.