e-NV200

DEN 100 % ELEKTRISKE, 100 % FLEKSIBLE VAREBILENBilder er veiledende. De kan vise spesifikasjoner fra andre markeder, og viser ikke gitte modeller, modellvarianter eller tilbud. Viste funksjoner kan være utilgjengelige eller kun finnes på visse modellvarianter.