[1] Tallene for rekkevidde er hentet fra laboratorietester utført i henhold til EUs regelverk og er beregnet på sammenligning av kjøretøyer. Informasjonen refererer ikke til en bestemt bil og utgjør ikke en del av tilbudet. Tallene gjenspeiler ikke nødvendigvis faktiske kjøreresultater. Tilleggsutstyr, vedlikehold, kjørestil og ikke-tekniske faktorer som værforhold kan påvirke de offisielle resultatene. Tallene ble bestemt ved bruk av den nye testprosedyren Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).

[2] Tallene som er oppgitt er for batterier på 39 kWh (Nissan Leaf) og 59 kWh (Nissan Leaf e+). Ladetiden avhenger av ladeforholdene, inkludert ladertype og -tilstand, batteritemperatur og omgivelsestemperaturen på bruksstedet. Angitt hurtigladetid krever bruk av en CHAdeMO-hurtiglader. Nissan Leaf er utviklet for å støtte de fleste typer kjøreturer i dagliglivet, og er utstyrt med sikringstiltak for å beskytte batteriet ved gjentatt hurtiglading i løpet av kort tid. Ladetiden ved gjentatt hurtiglading kan øke hvis batteritemperaturen aktiverer teknologien som beskytter batteriet.

[3] Nissan ProPILOT Assist er tilgjengelig på et begrenset modellutvalg. Nissan ProPILOT Assist er et avansert førerassistansesystem med begrenset yteevne. Det er sjåførens ansvar å være oppmerksom, kjøre trygt og kunne ta kontroll over bilen til enhver tid. ProPILOT Assist -funksjonen er kun beregnet for «Øynene på veien»/«Hendene på rattet»-motorveier (atskilt med barrierer), og skal ikke brukes ved bykjøring. Marsjhastighet bør stilles inn i samsvar med lokale fartsgrenser. ProPILOT Assist er kun tilgjengelig med automatgir.

[4] Du bør ikke utelukkende stole på førerstøttefunksjoner. Det kan hende at noen funksjoner ikke fungerer under alle forhold og omstendigheter. Gjenstand for fartsbegrensninger og andre begrensninger. For betingelser og vilkår for Nissan-teknologier kan du kontakte din Nissan-forhandler eller or www.nissan.no/

[5] Apple CarPlay og Android Auto kan benyttes gratis, avhengig av modell og/eller versjon. Kontakt din Nissan-forhandler for mer informasjon [telefonnummer/e-postadresse]

[6] Wi-Fi i bilen er alltid en betalingstjeneste og er tilgjengelig som et abonnement. Kontakt din Nissan-forhandler for mer informasjon [telefonnummer/e-postadresse].

[7] Tilbehøret som vises er kun standard og/eller valgfritt på utvalgte modeller. Ytterligere kostnader kan tilkomme.

[8] Maksimal AC-ladeeffekt fra Nissan Leaf er 6,6 kW. Den angitte ladetiden er basert på lading med en type 2-ladekabel (modus 3) 32A.

Bildene og beskrivelsene som vises er kun til veiledning. I noen tilfeller vises bilder som ikke er utstyrt for [market], og bilder som ikke representerer spesifikke modeller, klasser eller tilbud. Spesifikasjonene som vises er ikke nødvendigvis tilgjengelige eller ikke tilgjengelige som standard eller kun som et tilvalg (mot en ekstra kostnad).