HVORDAN REGISTRERER DU DEG ELLER OPPRETTER DU EN KONTO?

HVOR KAN JEG BRUKE NISSAN CHARGE?

Nissan Charge vil være tilgjengelig i 13 land og gi tilgang til over 200 000 ladestasjoner i Europa. De 13 landene er Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Italia, Spania, Sveits, Østerrike, Finland, Sverige, Danmark og Norge. Følg med på utviklingen i Europa i markeder hvor elbilene til Nissan selges. 

HVEM KAN BRUKE DENNE TJENESTEN?

Alle som eier en Nissan-elbil kan bruke tjenesten. Tilbudet varierer i henhold til modell og årsmodell, og om bilen ble kjøpt ny eller brukt:

 • Eiere av en Nissan 2019-modell eller senere får gratis tilgang til tjenesten i tre år fra VIN-nummeret er validert av Plugsurfing. De må deretter betale en lisensavgift på 1 kr i måneden.

 • Eiere av tidligere Nissan-generasjoner (Nissan-modeller før modellåret 2019) kan benytte seg av ett års tilgang til tjenesten som tilbys av Nissan, fra VIN-nummeret er validert av Plugsurfing. Etter denne perioden må de betale en lisensavgift på 10 kr i måneden.

 • Dette tilbudet gjelder også, med de samme betingelsene, for eiere av bruktbiler, med mindre tjenesten allerede er aktivert og VIN-nummeret er registrert. I slike tilfeller vil bruktbileieren kun kunne benytte seg av en eventuell gjenværende gratisperiode.

JEG HAR KJØPT EN BRUKT NISSAN. HVORDAN KAN JEG REGISTRERE MEG FOR TJENESTEN?

KAN JEG ADMINISTRERE MER ENN ÉN NISSAN VIA EN ENKELT NISSAN CHARGE-KONTO?

Hver ladenøkkel hører til én enkelt brukerkonto. Det er mulig å ha flere nøkler og VIN-numre per brukerkonto. 

En familie kan dermed bruke forskjellige ladenøkler, så lenge disse er registrert på samme brukerkonto.

LADENØKKEL

HVORDAN BESTILLER JEG EN LADENØKKEL FRA NISSAN?

Få tilgang til kontoopplysningene dine via Nissan Charge-appen og gå til «Mine ladenøkler», «Bestill ladenøkkel». Alternativt kan du bestille nøkkelen på brukerportalen (Nissan.plugsurfing.com).

 • Gå til ladenøkkelfanen.
 • Klikk på Bestill ladenøkkel.
 • Fyll ut alle feltene i skjemaet.

Skjemaet ber deg om å oppgi en e-postadresse, fornavn, etternavn, adresse, poststed, «postnummer» og land.

Du vil motta ladenøkkelen i løpet av ca. 10 virkedager.

HVORDAN REGISTRERER JEG EN LADENØKKEL FRA NISSAN?

Få tilgang til kontoopplysningene dine via appen eller brukerportalen (Nissan.plugsurfing.com).

 • Gå til ladenøkkelfanen.
 • Klikk på «Aktivér ladenøkkel».
 • Fyll ut skjemaet med ladenøkkelens unike EVCO-kode.

Den unike identifikatoren, som starter med DE*8PS, finner du på baksiden av ladenøkkelen.

Merknad: Aktiveringen av ladenøkkelen kan ta opptil 24 timer.

KAN JEG HA FLERE LADENØKLER FOR ÉN ENKELT KONTO?

LADING OG LADESTASJONER

HVORDAN KAN JEG SJEKKE TILGJENGELIGHETEN TIL EN LADER FØR JEG KJØRER DIT?

Når du ser på kartet i Nissan Charge-appen, kan du se tre forskjellige statuser for en  ladestasjon:

 • Grønn lader på kartet – fungerer og tilgjengelig 
 • Grå lader – lader tilgjengelig via Nissan Charge, men status er ikke kjent
 • Rød lader – laderen er under vedlikehold / ute av drift

HVORDAN STARTER OG STOPPER JEG EN LADEØKT?

Du har to muligheter til å starte/stoppe en lading – ved bruk av en Nissan ladenøkkel eller Nissan Charge-appen. Noen ganger er det kun mulig å bruke ladenøkkelen – dette avhenger av ladestasjonens operatør. 

 • On the Nissan Charge App, click on a charging station to see all detailed information.
 • Når du står foran ladestasjonen må du følge anvisningene på laderskjermen.

STARTE LADING MED APPEN

Klikk på ladestasjonen du vil bruke på kartet. Detaljert informasjon om ladestasjonens status vises. Klikk på «Start» for å starte ladingen. Denne knappen vises kun for stasjoner hvor du kan betale med appen.

STARTE LADING MED LADENØKKELEN

Hold ladenøkkelen mot det markerte tilkoblingspunktet (RFID-leser). Ladingen starter etter noen sekunder.

KAN JEG LADE PÅ STASJONER VED BRUK AV APPEN HVIS JEG HAR GLEMT ELLER MISTET LADENØKKELEN?

Dette avhenger av stasjonen. Noen stasjoner er kun utstyrt med en RFID-leser og kan ikke kontrolleres av apper ennå. De fleste ladestasjonene kan betjenes med ladenøkkelen. Generelt kan 50 % av stasjonene brukes via appen og omtrent 96 % med RFID-nøkkelen.

KAN JEG LADE PÅ ALLE LADESTASJONER?

PRIS

HVA BETALER JEG FOR?

 • Du betaler kun for lading, dvs. for kW-forbruk eller ladetid (avhengig av ladestasjonsoperatøren) i løpet av den forhåndsbetalte lisensavgiftstiden som Nissan tilbyr. Etter denne perioden påløper en lisensavgift på 10 kr i måneden.
 • Det påløper ingen roaming- eller tilleggsavgift i tillegg til ladestasjonsoperatørens pris.
 • Du finner ladestasjonenes prisinformasjon ved å klikke på de respektive stasjonene på kartet i Nissan Charge-appen.

HVORDAN FÅR JEG FAKTURA?

 • Nissan Charge-tjenesten oppsummerer og sender deg en detaljert faktura over ladeaktiviteten din en gang per måned i begynnelsen av påfølgende måned.  Det fakturerte beløpet trekkes fra kontoen din etter at fakturaen er sendt til deg.  Du finner følgende informasjon på fakturaen: Lading med kW-forbruk, tidsbruk, prisoversikt og endelig ladebeløp. (2)
 • Din valgte betalingsmetode brukes til betalingen som skjer 1-2 dager etter at fakturaen er utstedt.

BRUKERKONTO

HVOR LENGE OPPBEVARES KONTO- OG LADEINFORMASJONEN MIN?

HAR DERE EN KUNDESERVICE?

Du kan nå kundestøtteteamet vårt via:

Austria: 0800 400 245

Belgium: 0800 61113

Denmark: 80-40-04-08

Finland: 0800 102 146

France: 08 05 98 11 59

Germany: 0800 627 9976

Italy: +39800905655

Luxembourg: 0800 40509

Netherlands: 0800 225 5400

Poland: 800 202 554

Portugal: +351800600110

Spain: 0800 000 847

(1) For Nissan LEAF fra modellår 2019
(2) Tallene som er oppgitt er for batterier på 40 kWt (Nissan LEAF) og 62 kWt (Nissan LEAF e+). Ladetiden avhenger av ladeforholdene, inkludert ladertype og -tilstand, batteritemperatur og omgivelsestemperaturen på bruksstedet.  Angitt hurtigladetid krever bruk av en CHAdeMO-hurtiglader. Nissan LEAF er utviklet for å støtte de fleste typer kjøreturer i dagliglivet, og er utstyrt med sikringstiltak for å beskytte batteriet under gjentatte hurtigladinger i løpet av kort tid. Ladetiden ved gjentatt hurtiglading kan øke hvis batteritemperaturen aktiverer teknologien som beskytter batteriet.
Funksjonens reaksjonsfølsomhet og bruk kan påvirkes når bilen mottar et dårlig signal.  For optimal bruk må du sørge for at bilen er i et område med god nettverksdekning.
Bildene og beskrivelsene som vises er kun til veiledning. I noen tilfeller brukes det bilder av biler med utenlandske spesifikasjoner, og disse representerer hverken en bestemt modell, type eller et tilbud. Spesifikasjonene som vises er ikke nødvendigvis tilgjengelige eller ikke tilgjengelige som standard eller kun som et tilvalg.
 Tilgjengelige funksjoner avhenger av versjon og leveres enten som standard eller som tilvalg (mot et pristillegg). Kilde: AAA, totalt antall registreringer av Nissan LEAF i 2018 i EU, Norge, Sveits og på Island.
Tallene for rekkevidde er hentet fra laboratorietester utført i henhold til EUs regelverk og er beregnet på sammenligning av kjøretøyer. Informasjonen refererer ikke til en bestemt bil og utgjør ikke en del av tilbudet. Tallene gjenspeiler ikke nødvendigvis faktiske kjøreresultater. Tilleggsutstyr, vedlikehold, kjørestil og ikke-tekniske faktorer som værforhold kan påvirke de offisielle resultatene. Tallene ble bestemt ved bruk av den nye testprosedyren Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).
  Strømforbruk (Wt/km): Kombinert 180-206, CO2-utslipp kombinert (g/km): 0. Null CO2-utslipp under kjøring.
Funksjonens reaksjonsfølsomhet og bruk kan påvirkes når bilen mottar et dårlig signal.  For optimal bruk må du sørge for at bilen er i et område med god nettverksdekning.