Vilkår og betingelser - sammendrag:

Vilkår Norge:

For personer over 18 år med fast bopel i Norge. Konkurransen er en Facebook-konkurranse der deltakere kan bli med i en premietrekning som gir muligheten til å vinne to billetter til UEFA Champions League-finalen på lørdag 1. juni 2019 i Madrid, transport fra Oslo til Madrid (med returbillett) og to netter på hotell i Madrid. Påmelding: Meld deg på mellom 11.4.2019 og 14.4.2019. Kampanjen er ikke kjøpsbetinget. Deltakere må ha gyldig Facebook-konto og Internettilgang. Slik kan du delta: Svar på spørsmålet ved å kommentere innlegget til Nissan Norge. Deltakere med gyldig påmelding blir med i premietrekningen. Deltakeren som blir trukket ut («Vinneren») kontaktes via en Facebook-privatmelding og må svare innen 48 timer etter å ha blitt kontaktet. Premien: Nissen trekker én vinner som vinner to billetter til UEFA Champions League-finalen på lørdag 1. juni 2019 i Madrid, to tur/retur-billetter fra Oslo til Madrid, og to netter på hotell for to personer i Madrid («Premien»). Gå til  www.nissan.no/vilkarogbetingelser for å lese alle vilkår og betingelser samt premieinformasjon. Arrangør: Nissan Nordic, Norsk filial av Nissan Nordic Europe Oy, Finland, Nye Vakås vei 80, 1395 Hvalstad.

Alle vilkår

1.     Denne kampanjen er åpen for alle personer over 18 år med fast bopel i Norge, unntatt ansatte hos arrangøren, deres familier, agenter og andre som er profesjonelt tilknyttet denne kampanjen.

2.     Kampanjeperiode: Du kan delta fra kl. 12:00 11. april 2019 og til og med kl. 23:59 14. april 2019.

3.     Kampanjen er ikke kjøpsbetinget, men du må ha tilgang til Internett (og, avhengig av deltakelsesmetode, en gyldig konto på Facebook).

4.     Personer som er straffet som fotballpøbler, er bannlyst fra sportsarrangementer eller står på en liste over kjente fotballpøbler, kan ikke delta i denne Konkurransen. En vinner kan heller ikke velge et reisefølge som er straffet som fotballpøbel, er bannlyst fra sportsarrangementer eller står på en liste over kjente fotballpøbler.

5.     Premien vil gå tapt hvis:

a.     Vinneren eller reisefølget ikke kan delta under kampen som spesifisert i Premien;

b.     Vinneren eller reisefølget ikke har de nødvendige reisedokumentene på datoen som er spesifisert av Arrangøren;

c.     Vinneren eller reisefølget har problemer med immigrasjonsmyndighetene som hindrer dem fra å komme inn, forlate eller reise til Spania; eller

d.     Vinneren eller reisefølget har medisinske eller juridiske grunner eller andre grunner som vil hindre dem fra å godta og benytte Premien.

6.     Gjennom deltakelse i denne Konkurransen samtykker alle deltakerne i å etterleve disse vilkårene og betingelsene.

 

 

Slik kan du delta

7.     Logg inn på din Facebook-konto (eller opprett en konto gratis), og gå til www.facebook.com/nissannorge og svar på spørsmålet ved å kommentere innlegget under Nissans relaterte Facebook promoteringsinnlegg.

8.     Maks. én deltakelse pr. person i Konkurranseperioden. Påmeldingen skal gjøres direkte av personen som skal delta i Konkurransen.

9.     Alle deltakelsene må være mottatt innen utgangen av kampanjeperioden for å være gyldig. Arrangøren er ikke ansvarlig for deltakelser som er ufullstendige eller som ikke leveres innen tidsfristen.

Premien:

10.  Billettpakke for to (2) personer for å se UEFA Champions League-finalen 2019 i Madrid, Estadio Metropolitano («Kampen») 1. juni 2019 (med forbehold om endring av dato og sted fra UEFA) med en anslått verdi på EUR 6 000 eksklusive avgifter, som består av:

·       To (2) billetter for to (2) personer til UEFA Champions League-finalen i Madrid

·       Én (1) flybillett (tur/retur) for to (2) personer fra Oslo til Madrid og tilbake

·       To netters hotellopphold på et dobbeltrom

·       Busstransport mellom ankomstflyplassen (Madrid–Barajas lufthavn) og hotellet og mellom hotellet og Estadio Metropolitano.

·       Utreise med fly fra (Oslo) fredag 31. mai og retur søndag 2. juni til Oslo.

·       Premien dekker ikke noen andre avgifter eller utgifter som reiseforsikring eller assistert hjemreise for Vinneren og hans/hennes reisefølge, oppholdsutgifter og drikke, reiseutgifter for Vinneren og hans/hennes reisefølge tur/retur mellom hjemmet og Oslo lufthavn.

·       Vinneren av reisen erklærer at han/hun personlig vil sørge for alle administrative formaliteter og eventuelle nødvendige formaliteter som kreves for å motta premien (inkludert administrative formaliteter, visum, pass osv.) og forplikter seg til å sikre at hans/hennes reisefølge sørger for de samme formalitetene i følge de samme betingelsene. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at Vinneren og hans/hennes reisefølge må ha gyldig identitetsdokumentasjon/pass på reisedatoen og, hvis relevant, et visum, avhengig av personens nasjonalitet, og at dette må ordnes for egen regning og innenfor en tidsramme som sikrer at personen er klar for ombordstigning i flyet på de avtalte datoene. Arrangøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for disse formalitetene eller de aktuelle tidsrammene som vil kunne hindre den aktuelle vinneren og hans/hennes reisefølge i å benytte seg av hans/hennes premie. Vinnerens reisefølge må ha nådd myndighetsalder i hans/hennes hjemland på avreisedagen for turen.

11.  Premien kan hverken helt eller delvis overføres, og kan ikke byttes i kontanter.

12.  Ved uforutsette hendelser forbeholder arrangøren seg retten til å erstatte premien med et tilsvarende eller bedre alternativ.

13.  Ytterligere premieinformasjon og vilkår/betingelser:

 

a.     Arrangøren kan kreve at Vinneren og reisefølget fremlegger aldersbevis, ID-kort eller annen rimelig dokumentasjon for å bekrefte at de er kvalifisert til å motta Premien;

b.     Arrangøren vil forvente at Vinneren oppfyller disse vilkårene og betingelsene og alle vilkår og betingelser fra tredjepart som utgjør en del av Premien. Unnlatelse av å oppfylle disse vilkårene og betingelsene kan føre til at Vinneren mister Premien;

c.     Vilkår og -betingelser for UEFA Champions League-finalebilletter for 2019 gjelder.

d.     Det er ikke tillatt å filme inne på stadionområdet,

e.     Adgang til selve stadion er gjenstand for de samme vilkårene og betingelsene som adgang for fans på kampdatoen;

f.      Vinneren og reisefølget kan ikke ta med seg, eller bruke, utstyr som kan brukes til å overføre eller ta opp lys og/eller visuelt materiale eller data i forbindelse med kampen inn på stadion, unntatt mobiltelefoner for personlig privat bruk,

g.     Vinneren kan bli bedt om å signere en juridisk ansvarsfraskrivelse, fortrolighetsavtale, overdragelse av rettigheter som et vilkår for å godta og motta Premien.

14.  Kampbilletter vil kun utstedes på kampdatoen og må hentes av Vinneren og reisefølget ved personlig oppmøte.

15.  Vinneren må informere Arrangøren om bruk av rullestol eller lignende behov for enten vedkommende eller reisefølget.

16.  Vinneren er ansvarlig for både egen og reisefølget atferd når Premien godtas. Arrangøren forbeholder seg retten til å ekskludere Vinneren og/eller reisefølget fra deltakelse i Konkurransen etter eget skjønn hvis Vinneren og/eller reisefølget ikke oppfyller retningslinjene til Arrangøren eller andre selskaper tilknyttet Konkurransen, eller der Vinneren og/eller reisefølget oppfører seg på en måte som er farlig for dem selv, andre mennesker og/eller omgivelsene eller hvis de, etter Arrangørens eget skjønn, forstyrrer den offentlige ro, orden og sikkerhet.

17.  Arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte Premien (eller deler av Premien) mot en premie eller premier av tilsvarende eller større verdi hvis dette er aktuelt av grunner som er utenfor Arrangørens rimelige kontroll. Premien (eller deler av Premien) kan ikke byttes mot kontanter, og med mindre Arrangøren samtykker skriftlig, kan Premien heller ikke overføres til andre eller refunderes.

18.  Hvis arrangementet av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres som planlagt, som f.eks. avlysning eller andre årsaker som er utenfor Arrangørens kontroll som påvirker gjennomføringen eller utførelsen av denne Konkurransen, kan Arrangøren etter eget skjønn, kansellere Premien og unnlate å utstede nye billetter til Vinneren eller refundere Vinnerens påløpte kostnader som et resultat av å vinne eller godta Premien.

19.  Hvis Konkurransen av en eller annen grunn ikke kan kjøres som planlagt på grunn av, inkludert men ikke begrenset til, forfalskning, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil eller andre årsaker utenfor Arrangørens kontroll som korrumperer eller påvirker styringen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller korrekt atferd av denne Konkurransen, forbeholder Arrangøren seg retten til (gjenstand for alle skriftlige retningslinjer under gjeldende lovgivning) å diskvalifisere alle personer som forfalsker deltakelsesprosessen og til å avslutte, modifisere eller innstille Konkurransen.

20.  Vinneren og reisefølget vil være eneansvarlige for alle skatter og avgifter som  påløper som følge av å delta eller vinne denne Konkurransen.

Vinnertrekning og varsling

21.  Alle gyldige påmeldinger som mottas av Arrangøren i løpet av Konkurranseperioden vil delta i en premietrekning som utføres innen 2 arbeidsdager etter tidsfristen fastsatt av Nissan Nordic, Norsk filial av Nissan Nordic Europe Oy, Finland trekker ut én tilfeldig vinner fra alle gyldige påmeldinger.

22.  Arrangøren vil avvise deltakelser som, etter rimelig begrunnelse fra arrangøren:

a.     inneholder falskt navn;

b.     har krenkende innhold eller innhold som kan reflektere arrangørens eller andre partneres navn, omdømme eller goodwill på en negativ måte;

c.     inkluderer varemerker, logoer eller opphavsrettsbeskyttet materiale som ikke eies av deg eller brukes uten rettighetshaverens skriftlige tillatelse (inkludert berømte navn, firmanavn, osv.);

d.     sverter, fordreier eller fornærmer andre mennesker eller firmaer inkludert, men ikke begrenset til, arrangøren (inkludert partnere); og

e.     markedsfører politisk agenda.

23.  Arrangøren forbeholder seg retten til å kontrollere at deltakerne er kvalifisert til å delta. Arrangøren kan kreve slik informasjon hvis det er rimelig etter formålet, og premien kan holdes tilbake inntil arrangøren er fornøyd med verifiseringen. Deltakerne gir Arrangøren rett til å utføre alle nødvendige undersøkelser med hensyn til å innhente informasjon om deltakernes identitet og adresse. Disse undersøkelsene vil utføres i henhold til den strenge personvernlovgivningen. Alle feilaktige fremstillinger skal automatisk føre til diskvalifikasjon av deltakeren.

Vinneren vil bli kontaktet via Facebook-privatmelding innen 1 arbeidsdag etter premietrekningen.

Vinneren må svare innen 48 timer etter innledende kontakt for å bekrefte kvalifikasjon (både for dem og reisefølget), i tillegg til å godkjenne premien. I tilfeller der Vinneren ikke svarer på kommunikasjonen innen 48 timer fra innledende kontakt, har Arrangøren rett til å diskvalifisere denne Vinneren og tildele Premien til en alternativ Vinner som velges etter samme prosedyre.

Ansvar

24.  Ingenting i disse vilkårene begrenser eller ekskluderer Arrangørens (eller andre tredjeparters ansvar) for (i) død eller personskader som følge av Arrangørens (eller tredjeparts) uaktsomhet, eller (ii) bedrag.

 

25.  Så langt det er tillatt etter gjeldende lov, er Arrangøren og de tilknyttede selskaper og representanter ikke ansvarlig for:

a.     forsinkelser eller kanselleringer av Konkurransen, og

b.     endringer av, levering av (inkludert, uten begrensning, premie som ikke når den tiltenkte mottaker), eller bruk av Premien, og

c.     alle handlinger eller feil fra tredjepartsleverandører (inkludert, men ikke begrenset til, alle flyselskaper, hoteller eller transportselskaper som benyttes i forbindelse med Konkurransen), som er utenfor Arrangørens rimelige kontroll.

 

26.  Arrangøren kan ikke, så langt det er tillatt etter lovgivningen, holdes ansvarlig for skade, tap eller skade som påføres deltakere ved deltakelse i Konkurransen, eller som et resultat av at deltakerne aksepterer eller mottar Premien.

27.  Arrangørens beslutning er endelig og bindende for alle elementer tilknyttet denne Konkurransen, og det vil ikke foregå ytterligere korrespondanse vedrørende dette.

28.   Deltakere som ikke oppfyller disse vilkårene vil diskvalifiseres.

29.  Hvis det oppstår en handling, utelatelse, hendelse eller omstendighet utenfor Arrangørens rimelige kontroll, og som hindrer Arrangøren fra å oppfylle disse vilkårene og betingelsene, kan ikke Arrangøren holdes ansvarlig for manglende utførelse eller forsinkelse av sine forpliktelser.

30.  Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig hvis Vinneren og/eller hans/hennes reisefølge nektes adgang til eller forvises fra stadion fordi de ikke har oppfylt eller er mistenkt for ikke å ha oppfylt, adgangsvilkårene.

Denne Konkurransen er ikke sponset, støttet eller styrt av, eller assosiert med, Facebook eller andre sosiale medier. Ved å delta i Konkurransen forstår alle deltakerne at de leverer personopplysninger til Arrangøren og ikke til Facebook, og at Facebook ikke kan holdes ansvarlig for noen av elementene i denne Konkurransen. All deltakelse vil være gjenstand for vilkårene på Facebook, som du finner på www.facebook.com.

Arrangør: Nissan Nordic, Norsk filial av Nissan Nordic Europe Oy, Finland, Nye Vakås vei 80, 1395 Hvalstad.