De renere, smartere framtidsbyene

Vi ser for oss våre framtidige byer fylt av våre nullutslippsbiler med ladepunkter rundt hvert hjørne i tillegg til at alle kan lade hjemme. Smarte byer der bygninger, hjem og biler spiller sammen. Med våre nullutslippsbiler baner vi vei for et renere, grønnere og smartere bomiljø som vi alle kan nyte.

Å drive en hel by

Nissan elbiler er de eneste bilene i markedet som er forberedt for framtidens smarte byer. Med våre biler som mobile energipunkter, kan våre byer bli integrerte, grønne bomiljøer. Elektriske biler, hjem, kontorer, bedrifter og små tettsteder ville sammen danne et smart strømnett der resirkulerte batterier kunne brukes til å lagre elektrisitet. Ren, resirkulert energi ville kunne deles, styres og aldri sløses bort av de som bruker den. NISSAN elbiler er fremtidens bensinstasjoner.

Gatesmart

Hos Nissan tenker vi på mer enn biler, og slik har vi skapt vår innovative fra-elbil-til-nettverk-teknologi. Bevegelsen er i gang. Snart vil det stå hus langs alle gater med denne avanserte Nissan-teknologien, så hvis du kommer hjem med ekstra strøm i batteriet, kan hjemmet ditt låne kraft fra bilbatteriet eller til og med selge det tilbake til nettet. I tidsrom med topp forbruk og høy etterspørsel, kan du gi litt tilbake og støtte byens styringssystem. Ingen tapt energi, og penger å tjene. Det er vel smart?

Energien i våre hender

Med vårt banebrytende xStorage-system kan du spare penger og ha full kontroll med energibruken din, lade opp når elektrisiteten koster mindre og bruke den opplagrede kraften til å drive hjemmet ditt når prisen er høyere. Men det er ikke alt. xStorage-systemet er laget av nye eller resirkulerte Nissan elektriske batterier, og kan også lades opp fra din elbil med vår V2G-teknologi. All energi resirkuleres for en grønnere og mer effektiv livsstil.