Renere luft for barna våre

Luftforurensning og luftkvalitet er et reelt problem. Men vi har en svært reell, pålitelig nullutslippsløsning: elektrisk. Når du kjører en elektrisk bil, reduserer du forurensningen realt og bygger en bedre framtid for deg selv og framtidige generasjoner.

Rense luften

Fra helseproblemer og skader på dyrelivet, til sur nedbør og global oppvarming, de skadelige effektene av luftforurensing er mange. Og de blir verre. Derfor øker vi hos Nissan våre anstrengelser for å bekjempe problemet med luftforurensing. Ved å kjøre Nissan elbil, kan vi hjelpe deg med å redusere ditt karbonfotavtrykk og renske opp luften. Det betyr at hvor du kan kjøre ikke begrenses av ditt karbonutslipp, du kan bevege deg så mye du vil. For Nissan, bedre luftkvalitet betyr bedre livskvalitet.

Leder an i kampen

For å bekjempe luftforurensing, må vi stoppe utslippene. Uten eksosrør og ikke noe CO2-utslipp, eller luftforurensende stoffer som skader helsen vår (partikler og NOx), er Nissan elbiler svaret. Som Elbil-pionerer med årelang erfaring, baner vi vei gjennom å øke andelen av elektriske biler, og reduserer dermed omløpet av forbrenningsmotorer og kutter utslippene. Det er en kamp, men i elektrisk har vi en vinnerformel.

Ingen bompenger

Rundt 95 % av europeiske bybeboere eksponeres for skadelige mengder luftforurensing. Så omfattende og farlig er problemet at europeiske regjeringer har lagt til en ny grunn for å velge elektrisk. Hvis du eier en Nissan elbil, vil regjeringen anerkjenne ditt bidrag i kampen mot luftforurensing, og en av belønningene dine er at du ikke betaler bompenger. Det er en vinn-vinn-situasjon.