En batteridrevet framtid

Takket være vår årelange erfaring har flere generasjoner av våre eksperter arbeidet med bilens batteri, og banet vei for stadig bedre versjoner. Og nå har vi revolusjonert det. Det elektriske batteriet vil hjelpe oss med å maksimere kjøreopplevelsen, redusere utslipp, forbedre måten vi bruker energi på og skape et bedre og mer bærekraftig samfunn.

Teknologi med spenning

Det revolusjonerende Nissan lithium-ion-batteriet er kompakt, sikkert, kraftig og slitesterkt, og anbefales av 96 % av våre elektriske kunder. Batteripakken er ikke bare et svært innovativt stykke teknologi, det er også 99 % resirkulerbart – når det ikke kan brukes lenger, blir det demontert og delene sorteres før de får et nytt liv, og slik støttes energiforvaltning og bærekraft. Er det ikke imponerende?

Elektrisk er verdifullt

Å kjøre elektrisk handler ikke bare om kjøring. Det er en levemåte. Elektrisk betyr komplett kontroll over driftskostnadene, med ingen utgifter til drivstoff, 20 % færre bevegelige deler som gir opptil 40 % lavere vedlikeholdskostnader og redusert fare for motorstopp, muligheten for bedre framkommelighet i soner med stor trafikktetthet og lading om natten for å redusere strømregningen. Penger spart, bedre liv.

Hurtiglading

Vi konstruerte det elektriske batteriet til Nissan med deg i tankene. Det er ikke bare pålitelig og økonomisk, det er også praktisk. For de gangene du plutselig må av gårde, har Nissan elbil en hurtigladingskontakt sammen med den vanlige ladeporten. Parker, plugg i, og på omlag 30 minutter har bilen nådd 80 % lading. Du er klar til å kjøre videre.