VILKÅR

Spørsmål Svar
Hva er VIN?
VIN står for «Vehicle Identification Number» og er et unikt nummer for hver bil. VIN-nummeret finner du på dashbordet helt nede ved frontruten på førersiden av bilen. Den enkleste måten å se det på er å stå utenfor bilen på førersiden og se i hjørnet hvor dashbordet møter frontruten.
Hva er energiøkonomi?
Energiøkonomi betyr forholdet mellom kjørestrekning og strømforbruk. Desto flere km/kWt, eller færre kWt/km, jo bedre energiøkonomi.
Hva er Favoritter? (Informasjonskanaler)
Dette er en funksjon som gir deg umiddelbar tilgang til informasjonskanaler som Internett og kjøreplan.
Hva er en tur? En tur er definert som en reise, som starter når tenningen slås på og slutter når tenningen slås av (én tur er én reise).
Hva er et økotre?
Det er navnet vi har gitt treet som vises på økoindikatoren. Det viser ditt bidrag til økologisk kjøring.

MÅLEENHET

Spørsmål Svar
Hvordan kan jeg bytte fra mile til km?
Visningen av mile eller km avhenger av hvilket land du valgte da du registrerte deg på You+Nissan CARWINGS. Det gjenspeiles i nettoppdateringer, e-poster og informasjonskanaler.Når du har registrert deg i et land, er det ikke mulig å endre måleenhet.

KONTO

Spørsmål Svar
Kan jeg bruke det samme brukernavnet for en annen bil?
Det er kun mulig å ha ett CARWINGS-brukernavn av gangen for en Nissan LEAF.
Er det mulig å bruke mer enn ett brukernavn for den samme bilen?
Det er ikke mulig å ha flere CARWINGS-brukernavn samtidig for en Nissan LEAF.
Hva bør jeg gjøre når jeg selger min Nissan LEAF?
Vi anbefaler at du fjerner bilen fra din eksisterende You+Nissan CARWINGS-konto.
Kan jeg bruke det tidligere brukernavnet hvis jeg bytter til en annen bil? Du kan kun bruke det tidligere brukernavnet om igjen når du registrerer deg, hvis den forrige kontoen med dette brukernavnet ble slettet.
Hva om jeg glemmer brukernavnet mitt? Du kan bekrefte det ved å vise det på navigasjonsskjermen. Du kan også bekrefte det ved å logge inn på CARWINGS-kontoen din med e-postadresse og passord, og ved å klikke på "Konfigurasjon" og deretter på "CARWINGS UPDATE".
Hva om jeg glemmer passordet mitt? Klikk på "Glemt passordet ditt?" på påloggingssiden til You+Nissan.

LOGG INN

Spørsmål Svar
Jeg ble logget ut av CARWINGS eller NissanConnect EV-appen. Hvorfor?
Kun 1 enhet kan være logget inn av gangen. Hvis du logger deg på You+Nissan CARWINGS-portalen eller på NissanConnect EV-appen, blir du logget ut av en pågående økt.

KALLENAVN

Spørsmål Svar
Hva blir kallenavnet mitt brukt til?
Kallenavnet ditt brukes til å identifisere bilen i regionale og globale øko-konkurranser.

E-POSTADRESSE

Spørsmål Svar
Hvor mange e-postadresser kan jeg registrere for å motta varsler?
Du kan registrere opptil 3 forskjellige e-postadresser, inkludert den du brukte under registreringen.
Jeg mottar ikke varsler på e-post
Kontroller at varslingsinnstillingene er riktig konfigurert. Du kan konfigurere varslingsinnstillingene på You+Nissan CARWINGS-nettstedet eller direkte i NissanConnect EV-appen.

EKSTERNT

Spørsmål Svar
Jeg får ikke startet batteristatussjekk, fjernlading eller klimafjernkontrollen.
Kontroller at du har gått gjennom alle trinnene i registreringsprosessen.Bilen må ha nettverksdekning.Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice hos Nissan.
Jeg får ikke startet fjernlading.
Hvis en ladekabel ikke er korrekt koblet til, vil ikke fjernladingen virke. Den virker ikke fordi strømbryteren i bilen er slått på (den fungerer kun når strømbryteren er slått av) eller fordi du er i et område hvor tjenesten ikke er tilgjengelig.
Kan jeg stoppe fjernladingen fra en PC eller smarttelefon?
Vi beklager, dessverre kan du ikke stoppe fjernladingen fra en PC eller smarttelefon. Hvis du vil stoppe den, må du trekke ut kabelen manuelt.
Når stopper fjernladingen?
Den stopper automatisk når batteriet er ferdigladet. Den stopper også når kabelen fjernes eller når strømbryteren til bilen er på.
Kan jeg starte hurtiglading fra en PC eller smarttelefon?
Det er dessverre ikke mulig. Fjernlading er kun tilgjengelig for normal lading.
Jeg får ikke startet klimafjernkontrollen. Hvis en ladekabel ikke er korrekt koblet til eller batterinivået blir lavt, vil ikke klimafjernkontrollen fungere. Den virker heller ikke når strømbryteren er slått på eller når du er i et område hvor tjenesten ikke er tilgjengelig.
Kan jeg stoppe klimafjernkontrollen fra en PC eller smarttelefon?
Ja, du kan stoppe klimafjernkontrollen via You+Nissan CARWINGS-nettstedet eller NissanConnect EV-appen.
Når stopper klimafjernkontrollen?
Den stopper etter maksimalt 2 timer med ladekabel. Den stopper å bruke batteristrøm etter maksimalt 15 minutter uten ladekabel. Den stopper også når kabelen fjernes eller når strømbryteren til bilen er på.
Kan jeg stille temperaturen med klimafjernkontrollen?
Klimafjernkontrollen stiller automatisk inn en komfortabel temperatur (rundt 25 ℃) avhengig av modellår og innstillinger i bilen.
Kan jeg starte klimafjernkontrollen under lading?
Ja. I dette tilfellet virker klimafjernkontrollen mens fjernladingen blir utført.
Kan jeg starte fjernladingen mens klimafjernkontrollen er i gang?
Ja. I dette tilfellet blir fjernladingen utført mens klimafjernkontrollen er i gang.
Varsles ladestatusen når den er ferdig selv om den er innstilt på hurtiglading?
Ja, den varsles kun når hurtigladingen er ferdig eller stopper.
I hvilke andre situasjoner varsles ladestatusen annet enn når ladingen er ferdig?
Du varsles også hvis ladekabelen fjernes eller ved strømbrudd.
Hvor lang tid tar det å aktivere klimaanlegget i bilen?
Når timeren er stilt inn, kan det ta opptil 5 minutter før klimaanlegget starter.
Hvor lenge går klimaanlegget i bilen når den lades og ikke lader?
Hvis bilen ikke er plugget inn, går klimaanlegget i maksimalt 15 minutter. Hvis bilen er koblet til, sjekker systemet temperaturen i kupeen 2 timer før du skal dra, og avgjør om den skal starte opp for å nå måltemperaturen.
Hvordan kan jeg stille inn temperaturen på klimaanlegget med fjernkontrollen? I EUROLEAF kan du justere temperaturen til klimaanlegget inne i bilen: Trykk på Zero Emission-knappen > Innstillinger > Timer/fjernstyring – Still inn klimatemp.
Kan jeg stille inn en timer mens klimaanlegget allerede er på? Selv om klimaanlegget er slått PÅ, kan man konfigurere en timer for å aktivere det igjen senere. Dette vil ikke stoppe klimaanlegget hvis det er i gang.
Kan jeg stille inn flere timere? Kun én timer kan stilles inn av gangen. Hvis du stiller inn en ny timer når en annen allerede er i bruk, vil den nye timeren deaktivere og erstatte den gamle.

KJØREJOURNALER

Spørsmål Svar
Det er forskjell mellom kjøreavstanden som vises i bilen og den som vises på nett / i appen.
Det vil være en forskjell fordi informasjonen som vises på måleren er forskjellig fra den som vises på navigasjonsenheten. Navigasjonssystemet begynner beregningen fra datoen da kontoen først ble opprettet.
Hva er reduksjoner i CO2-utslipp? Hvordan beregner man det?
Vi antar at vi kan redusere CO2-utslipp ved å kjøre en helelektrisk bil. CO2-mengden som slippes ut ved å kjøre samme avstand med en Nissan PULSAR, en tilsvarende størrelse ICE bensinbil, beregnes.

MIN KJØRESTIL

Spørsmål Svar
Hvordan bestemmer dere nivået på kjørestilen min?
Vi bestemmer nivået i forhold til hvor langt man er fra gjennomsnittet. Gjennomsnittet er nivå 3.
Hvor mange oppføringer fra kjørehistorikken blir vist?
Du kan se de siste 5 oppføringene på NissanConnect EV-appen. Hvis du ønsker å se flere må du bruke You+Nissan CARWINGS-nettstedet.

SIMULERING AV ELVERDI

Spørsmål Svar
Hva er reduksjoner i CO2-utslipp? Hvordan beregner man det?
Vi antar at vi kan redusere CO2-utslipp med en elbil. CO2-utslippene ved å kjøre den samme distansen med Nissan PULSAR, en bensinbil med like kvaliteter, blir beregnet.
Det er forskjellig fra virkeligheten.
Faktisk elverdi varierer for hver kontrakt. Det avhenger også av timer. Bruk denne tjenesten kun som en veiledning.

REGIONALE RANGERINGER

Spørsmål Svar
Hvordan klassifiserer man platina, gull, sølv og bronse?
Vi rangerer dem basert på listen over gjennomsnittlig energiøkonomi pr. måned. Platina: Blant de 20 % beste Gull: Blant de 20-50 % beste Sølv: 50–80 % Bronse: mindre enn 80 %.
Nå er det september, men resultatet fra august vises fortsatt.
Når dataene fra september er lastet opp fra senteret, kan du se resultatet fra september neste gang du sjekker. Siden resultatet registreres en gang om dagen, vil du få tilgang til dataene dagen etter at de er oppdatert.

GLOBALE RANGERINGER

Spørsmål Svar
Hva er forskjellen på månedlige, ukentlige og daglige rangeringer?
Hver definisjon er som følgende. Månedlig: Rangeringen er basert på verdien som registreres hver måned. Den viser en kumulativ verdi. Bare energiøkonomien representerer en gjennomsnittsverdi. Ny verdi beregnes i neste måned. Registeret oppdateres hver dag slik at du kan se utviklingen.
Det er 3 typer rangeringer på siden for datamaskiner: Månedlig, ukentlig og daglig. Hvilke er tilgjengelige på informasjonskanaler?
Daglige rangeringer er tilgjengelige.
Jeg mottar ikke global rangering selv om jeg meldte meg på det.
Hvis kjøredata ikke oppdateres på mer enn 7 dager, registreres den ikke for daglig rangering. Det tar et par dager å reflektere kjøredataene som er lastet opp.
Hva står treikonet for?
Størrelsen på treikonet står for antallet økotrær man har skaffet seg i Nord-Amerika, Europa og Japan.
   

Logg inn fra smarttelefonen

Spørsmål Svar
Hva er «Husk meg»?
Når du har konfigurert «Husk meg», trenger du ikke å oppgi brukernavn og passord hver gang, men du må fremdeles logge inn manuelt.
Hva er «Hold meg innlogget»?
Når du har konfigurert «Hold meg innlogget» på NissanConnect EV-appen, blir du automatisk videresendt til dashbordet.For å fjerne dette valget, må du logge deg ut av appen.