Hva er Apple CarPlay?

Apple CarPlay er en tryggere måte å bruke iPhonen din på i bilen. Apple CarPlay tar de tingene du vil gjøre med iPhonen mens du kjører og plasserer dem på bilens innebygde skjerm. Du kan få veibeskrivelser, ringe, sende og motta meldinger samt lytte til musikk. Bare koble til iPhonen og kjør.
Mer informasjon finner du på nettstedet til Apple CarPlay.

Hvilke Nissan-biler støtter Apple CarPlay™?

For å se hvilke biler som er utstyrt med Apple CarPlay™, gå til https://www.nissan.no/eierskap/nissan-underholdningssystem/nissanconnect-utstyrte-biler.html. Nissan vil informere om tilgjengelighet ettersom nye biler fra selskapet utstyres med CarPlay. Hver Nissan-modell må designes spesielt for Apple CarPlay. Modeller som er solgt før Nissan begynte å utstyre bilene med CarPlay, er derfor ikke kompatible.

Hvilke enheter (smarttelefoner) er kompatible med Apple CarPlay?

For å bruke CarPlay, trenger du en iPhone 5 eller nyere med iOS 7.1 eller en senere versjon. Apple CarPlay kan ikke brukes på enheter fra andre produsenter enn Apple (Android/Windows).

Hvor finner jeg Apple CarPlay-appen?

Det er ingen apper for Apple CarPlay. Det er en del av operativsystemet til Apple (iOS) og er innebygd i alle Apple-telefoner fra iPhone5 og nyere. Sørg for å ha den nyeste programvaren installert på telefonen for å få best mulig resultat. I tillegg må Siri aktiveres i Innstillinger.

Hvordan aktiverer jeg Apple CarPlay i iPhone-innstillingene?

Når du ikke kjører og kobler til telefonen for første gang, skal du få en popup-melding som spør deg om du vil koble til bilen mens telefonen er låst.

I tillegg må du sørge for at Siri er aktivert. Gå til Innstillinger>Generelt>Siri. Skyv knappen mot høyre for aktivere Siri.

Klikk på denne lenken hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp CarPlay med iPhone.

Hvordan kobler jeg smarttelefonen til Apple CarPlay-systemet?

Du må sette inn en Apple-sertifisert USB-kabel i USB-porten.

Apple CarPlay fungerer kun på telefonen som er koblet til USB1. USB2 kobler ikke til Apple CarPlay.

Hvorfor må jeg bruke en USB-kabel med iPhonen?

Pr. i dag krever Apple CarPlay bruk av en Apple-sertifisert USB-kabel.

Kan jeg fortsatt strømme lyd via Bluetooth med iPhone?

Det er ikke mulig å bruke Bluetooth på en enhet som er koblet til USB og har aktivert Apple CarPlay. Du kan strømme musikk via Bluetooth fra en annen enhet. Du kan velge Bluetooth eller andre kilder.

Støtter Apple CarPlay flere telefoner og sjåfører?

Ja, men bare en telefon om gangen. Bilens system (hovedenhet) kjenner kun igjen den iPhonen som er koblet til USB-porten for øyeblikket.

For å bytte til en annen iPhone, kobler du bare den nye iPhonen til USB-porten og følger instruksjonene på skjermen.

Hvor finner jeg vilkårene for Apple CarPlay-appen?

Ved å bruke Apple CarPlay, bekrefter du følgende: Apple CarPlay er en tjeneste som leveres av Apple Inc. i henhold til selskapets betingelser og vilkår. Nissan Cars er dermed ikke ansvarlig for Apple CarPlay eller standardens funksjoner/apper. Når du bruker Apple CarPlay, overføres visse opplysninger fra bilen din (inkludert hvor den er) til iPhone. I forhold til Nissan Cars, er du fullt ansvarlig for din egen og andre personers bruk av Apple CarPlay.

Lader iPhonen når den er koblet til USB-porten?

Ja, men den kan lade langsommere enn normalt, avhengig av CarPlay-bruken (flere apper som brukes samtidig: Navigasjon og musikk og meldinger ….).

Må telefonen låses opp for å bruke CarPlay?

Nei. Første gang telefonen din kobles til, vil den be om tillatelse til å la CarPlay være på mens telefonen er låst. For å endre denne innstillingen når som helst, gå til Innstillinger>Generelt>CarPlay. Velg bil. Deretter kan du slå innstillingen av og på.

Trenger jeg en datapakke?

For at alle funksjonene i Apple CarPlay skal fungere korrekt, er det nødvendig å ha en kompatibel iPhone, en mobildataforbindelse og en datapakke. Noen funksjoner fungerer uten dataforbindelse (3G eller 4G).

Funksjonalitet/apper/programvare/utstyr

Apple CarPlays funksjonalitet kan bli redusert eller gå tapt hvis det er endringer i operativsystemer, utstyr, programvare eller annen teknologi som er viktig for å støtte systemet og som Nissan ikke har kontroll over. Endringer i forskrifter kan også påvirke driften av Apple CarPlay.

Ytelsesproblemer. Treg til å laste.

Når Apple CarPlay er i bruk, påvirkes systemets ytelse av mobildataforbindelsens styrke eller telefonens ytelse. Hvis systemets ytelse reduseres, må du:
• kontrollere mobildataforbindelsens styrke. Hvis den er lav, må du vente til du får et sterkere signal
• koble telefonen fra og til igjen
• lukke alle apper og starte dem på nytt
• slå iPhonen AV og deretter PÅ igjen

Apple CarPlay starter ikke, selv om telefonen er koblet til bilen. Også andre ytelsesproblemer.

1. Det anbefales å bruke den Apple-sertifiserte kabelen som fulgte med telefonen, og bekrefte at den nyeste programvareversjonen er installert.
2. Bekreft at USB-kabelen er koblet til riktig USB-port. USB-kabelen må kobles til USB1-porten.
3. Kontroller at Apple CarPlay er aktivert under Innstillinger>Generelt på iPhonen.
4. Enheten er ikke kompatibel med Apple CarPlay. 

Sjekk kompatibilitetskravene.

Får ikke tilgang til Siri ved bruk av bryteren på rattet.

1. Kontroller at du trykker og holder TALK-knappen på rattet inne i stedet for å bare skyve bryteren.
2. Siri-innstillingen er ikke aktivert på telefonen. Aktiver SIRI på telefonen.
3. Sørg for at du bruker en Apple-sertifisert kabel. Det kan hende at kabelen ikke er riktig koblet til. Koble fra og koble til USB-kabelen igjen, og kontroller at den er koblet til USB.

Jeg får ikke valgt riktig volum.

Volumkontrollene (rattknappene eller volumknappen) brukes til å styre lydvolum, ringevolum og Siri-/veiledningsvolum, avhengig av hva som spilles på bilens høyttalere. Volumjusteringen skal gå tilbake til lyd-/musikkvolumet når veiledningen/Siri er over. I noen tilfeller kan det være nødvendig å vente litt før musikkvolumet justeres.

Hvis du ser at du justerer veiledningsvolumet i stedet for musikkvolumet, må du kontrollere at iPhone-skjermen er slått av. Alternativt bør lyden på telefonen slås av for best mulig ytelse.

Knappene til Apple Maps er vanskelig å finne.

Du finner dem ved å trykke på skjermen. Slå av lyden, zoom, 3D-kart, osv.

Hvordan avslutter jeg CarPlay?

Hvis du vil bruke Nissan-grensesnittet, trykker du på en av de harde knappene på venstre side av skjermen eller en av de harde knappene ved siden av Display Commander (rullehjulet).

For å stoppe Apple CarPlay helt, må du koble fra USB-kabelen.

Hvor er de andre appene mine? Kalender/e-post/Facebook/Waze/NissanConnect