Ring 815 21 310

INTERNASJONALT: +800 12647726 (normal operatør takst)

Telefon: 815 21 310 (ekstrakostnader vil påløpe, dere kan finne prisene som gjelder for ditt abonnement hos din teleoperatør). 
Alternativt nummer: 66 98 39 27 (normal operatør takst) 
Internasjonalt: +47 815 21 310 (ekstrakostnader vil påløpe, dere kan finne prisene som gjelder for ditt abonnement hos din teleoperatør).
Alternativt nummer: 66 98 39 27 (normal operatør takst)

Alternativt nummer: 815 56 232 (ekstrakostnader vil påløpe, dere kan finne prisene som gjelder for ditt abonnement hos din teleoperatør)