FRI MOBILITET

Kunden får en lånebil eller en alternativ transportløsning kostnadsfritt på følgende betingelser:

Kunden må være registrert i YOU+Nissan.
Kunden må avtale service, vedlikehold eller mekanisk reparasjon av sin Nissan og be om en transportløsning på forhånd.

Reparasjonen eller serviceoperasjonen tar mer enn 1,5 timer.

Tilbudet omfatter ikke dekkskift eller obligatorisk periodisk kjøretøykontroll.

Nissan vil gjøre sitt beste for å dekke kundens behov, men vi kan ikke garantere at vi har en lånebil til disposisjon, eller at bilen er identisk med kundens egen bil, og vi forbeholder oss retten til å tilby alternative transportmetoder. Tilbudet gjelder for den tiden kundens bil er på verksted til reparasjon eller service og innenfor samme dato. Alle utgifter knyttet til drivstoff, bompenger, parkeringsavgifter, egenandeler i tilfelle skade samt andre avgifter eller bøter, vil bli belastet kunden. Tilbudet om transportløsning inkluderer ikke biler på verksted til reparasjon av karosseriskader.

Ta kontakt med din autoriserte Nissan-forhandler for mer informasjon.

NISSAN PRISLØFTE

Nissan prisløfte er bare tilgjengelig hos deltakende forhandlere og autoriserte Nissan-verksteder.
Nissan prisløfte er bare tilgjengelig for Nissans privatkunder, bedriftskunder er ekskludert.
Følgende Nissan-modeller er ekskludert fra prisløftet: GT-R, 370Z, 350Z.

Nissan, Nissan-forhandlerne og autoriserte Nissan-verksteder forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise ethvert konkurrerende tilbud hvis tilbudet etter forhandlerens eller det autoriserte Nissan-verkstedets mening er gitt i ond tro, eller hvis arbeidstiden avsatt til service eller reparasjon ligger under Nissans driftsmessige retningslinjer. 
Nissan prisløfte dekker ikke reparasjon av karosseriskader. Oljeskift og filterrengjøring matches ikke under garantitiden.

Det konkurrerende tilbudet som kunden legger frem, må overholde følgende betingelser:

a. Tilbudet er et reelt skriftlig tilbud som er billigere enn Nissan-forhandlerens eller det autoriserte Nissan-verkstedets tilbud på service og mekanisk reparasjon.
b. Tilbudet kommer fra et anerkjent bilverksted (org.nr. påført tilbudet) innenfor 100 km fra Nissan-forhandleren eller det autoriserte Nissan-verkstedet.
c. Tilbudet er ikke eldre enn 1 måned og er inndelt i deler og arbeidskostnader.
d. Tilbudet inkluderer bare nye Nissan-originaldeler (eller tilsvarende).

Nissan Nordic Europe Oy (Nissan) kommer til å gjøre sitt ytterste for å overholde disse forpliktelsene. Nissan forbeholder seg retten til etter eget skjønn å korrigere, endre eller trekke tilbake alle, eller hvilken som helst av forpliktelsene.

NISSAN ASSISTANCE

I tilfelle havari eller ulykke er Nissan Veihjelp alltid tilgjengelig for å hjelpe. Hvis det skjer noe uventet, bør du alltid ringe Nissan først. Nissan vil gjøre sitt ytterste for å få kundens Nissan tilbake på veien så raskt og enkelt som mulig, hele døgnet, hele uken (også på søndager og offentlige helligdager).

NISSAN ASSISTANCE

Nissan Assistance gis for ett år* etter utløp av den kontraktsmessige garantiperioden ved utført service eller økonomiservice hos en autorisert Nissan-forhandler. Denne ettårs-perioden* blir forlenget hver gang kunden tar med seg sin Nissan til en autorisert Nissan-forhandler for service eller økonomiservice.

Nissan Assistance leveres kostnadsfritt (eventuelle reparasjonskostnader ikke inkludert). Du finner mer informasjon i garantiheftet. (Landene der Nissan Veihjelp er tilgjengelig, er spesifisert i garantiheftet). 

Ved å ringe telefon (+47) 815 21 310 og taste 1, alternativt nummer er 66 98 39 27:
Kommer man til Nissan Assistance Veihjelp (døgnåpent) eller 2: Til Kundeservice (åpent mandag–fredag 9.00–17.00 unntatt alminnelige fridager).
Samtalekostnaden er: 0,59 kr per samtale + 0,99 kr per minutt (fra fasttelefon). 0,59 kr per samtale + 2,49 kr per minutt (fra mobiltelefon).
Autoriserte Nissan-forhandlere og -verksteder kan kontaktes på sine egne numre. Disse nummerne finner du under "Finn en forhandler" i toppmenyen.
IVR (stemmestyrt telefontjeneste) brukes til viderekobling av samtaler.
Tid tilbrakt i telefonkø er ikke gebyrfri.
Stor pågang kan medføre lengre ventetid.
Nissan kan ikke påta seg ansvar for nettverksrelaterte problemer. E-post og chat (der dette er tilgjengelig) kan brukes hvis telefonlinjene er nede. 

*For Navara 2016 eller nyere – 2 år.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL

Kunder som tar med seg sin Nissan til service, økonomiservice eller reparasjon, får utført gratis tilstandskontroll på bilen. Kundens tilstedeværelse under tilstandskontroll på bilen er ikke obligatorisk. Hvis den kostnadsfrie tilstandskontrollen konkluderer med at ytterligere arbeid er nødvendig, får kunden et pristilbud til godkjenning. Det blir ikke utført noe ytterligere arbeid uten kundens godkjenning av tilbudet. Kunden får på forhånd et skriftlig tilbud på alt arbeid.