Bilder vises for veiledningsformål. I noen tilfeller brukes det bilder av utenlandske spesifikasjoner, og disse representerer verken en spesifikk modell, variant eller noe tilbud. Det kan hende funksjonene som vises ikke er tilgjengelige, eller de kan være begrenset til utvalgte varianter.

 

*For betingelser og vilkår i forbindelse med Nissan Technologies, kan du klikke her. NissanConnect EV-appen krever mobildata/WiFi-tilkobling og kompatibel enhet.

 

**Oppgitt kjørerekkevidde er basert på New European Driving Cycle (NEDC). Tallene for kjørerekkevidde er hentet fra laboratorietesting og ment for sammenligninger mellom biler. De viser ikke nødvendigvis reelle kjøreresultater. Faktisk rekkevidde kan variere på grunn av kjørestil, veiforhold, temperatur, bruk av klimaanlegg og andre faktorer utenfor vår kontroll.

 

***Fra under 2 kr per 100 km er basert på strømpriser sommeren 2016, 95 % ladeeffektivitet, og en kjørerekkevidde på 199 km for hver fulle lading for 24kWt-modellen (basert på New European Driving Cycle) eller en kjørerekkevidde på 250 km for 30kWt-modellen (basert på New European Driving Cycle). Tallene er hentet fra laboratorietesting og ment for sammenligninger mellom biler. De viser ikke nødvendigvis reelle kjøreresultater. Faktisk forbruk og rekkevidde kan variere på grunn av kjørestil, veiforhold, klimaanlegg og andre forhold som er utenfor vår kontroll. Daglig stående kostnad på 26p tilkommer også. Gjelder kun til kostnaden av elektrisitet som brukes til å lade LEAF og tar ikke hensyn til eventuelle andre kostnader forbundet med å kjøre/eie bilen.