*Prisene på nettstedet er veiledende og inkluderer ikke lakkeringskostnader. Prisene er inkludert moms og monteringskostnader. Monteringskostnadene hos autoriserte Nissan-forhandlere kan variere. Ta derfor kontakt med din lokale Nissan-forhandler for nøyaktige priser.
Bilder er veiledende. De kan vise spesifikasjoner fra andre markeder, og viser ikke gitte modeller, modellvarianter eller tilbud. Viste funksjoner kan være utilgjengelige eller kun finnes på visse modellvarianter.