NISSAN FORSIKRING

NISSAN FORSIKRING

NISSAN FORSIKRING med 3 års prisgaranti

NISSAN FORSIKRING leveres av IF, sammen vil vi gi deg en trygg og sikker opplevelse. Vårt samarbeid med bilbransjen sikrer deg som bileier en fordelaktig pris på vår beste bilforsikring de 3 første årene du eier bilen.
Be om tilbud hos din NISSAN-forhandler.

Pris de 3 første årene
Kjører du skadefritt vil prisen på bilforsikringen bare indeksreguleres med maksimalt
5 prosent per år de to påfølgende årene. Forsikringen følger ellers vanlige
bonusregler. Det betyr at prisen blir lavere hvis bonusen øker og høyere ved tap av
bonus etter en skade.

Ingen aldersbegrensning
Nissan Forsikring gjelder for eiere og førere over 18 år.
 
Utvidet leiebildekning
NISSAN-Forsikring gir deg leiebil så lenge bilen din er til reparasjon på verksted i forbindelse med en forsikringsskade.

Glass – eller veihjelp
Om du får en skade på glass eller ved behov for veihjelp betaler du ingen egenandel

Unngå uforutsette utgifter
Forsikringen dekker uforutsette skader på motor eller gir. Det gir ekstra sikkerhet
når garantien ikke gjelder lenger.

Ny bil ved totalskade
Får bilen en skade som utgjør minst 60 prosent av bulens nypris før den er 3 år, har du krav på en fabrikkny NISSAN. Hvis modellen er endret eller har fått mer utstyr, dekker vi også det med inntil 25 000 kroner.

Er bilen din 3 år eller eldre og får en tilsvarende skade, sikrer vi at du raskt kan
Skaffe deg en tilsvarende bil. Kjøper du den hos din NISSAN forhandler får du inntil 25 prosent (maks 100 000 kroner) ut over verdien på den gamle.

Har du spørsmål om Nissan Forsikring, ring 815 73 609

LAST NED INFORMASJONSBROSJYRE

TJENESTER